HOME 中山總店 VINCENT
 
VINCENT
    2018 年 02 月  
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
(02)2542-9786、(02)2551-4326
 

我喜歡髮型師的工作,看到每位顧客帶著開心的笑容離開,是給我最大的肯定,也是我最大的成就.我想這就是”幸福”的感覺,我也希望能給每一個來店裡的顧客都能有”幸福”的感覺!

經歷:
GOLDWELL教育技術中心”色彩分析課程”研習證書
       台北市政府衛生局,衛生管理人員證書
       上海VIDAL SASSOON學院,剪髮研習課程結業